REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Kutalab Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Päivitetty 23.8.2021

1. REKISTERINPITÄJÄ

Kutalab Oy
Y-tunnus: 1458259-0
Vammaksentie 1
38210 Sastamala

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Pablo Harju
pablo@djonline.fi
010 281 7200

3. REKISTERIN NIMI

Kutalab Oy:n asiakasrekisteri

Kutalab Oy:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään Kutalab Oy:n ja sen asiakkaiden välisten asiakassuhteiden hoitamiseen (henkilötietolaki 8 § 1 momentti 5 kohta).

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Kutalab Oy:n asiakasrekisteriin voidaan tallettaa seuraavia tietoja Kutalab Oy:n asiakkaista:

Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Kutalab Oy:n asiakasrekisteriin talletetut henkilötiedot saadaan asiakkailta itseltään sekä luovutuksina Kutalab Oy:n yhteistyökumppaneilta, jos ne ovat saaneet luovutukseen asiakkaan luvan.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Kutalab Oy voi luovuttaa Kutalab Oy:n asiakasrekisteriin talletettuja asiakkaidensa henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen asennus- ja palvelutehtäviin henkilötietolain (523/1999) ja sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) mukaisesti.

7. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle paitsi mahdollisesti silloin kun tilaus on tehty maksukortilla ja maksutapahtuimia hallinnoi Stripe Payments Europe Ltd.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Kutalab Oy:n asiakasrekisterin tiedot on tallennettu Kutalab Oy:n sähköiseen käyttöjärjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston, palomuurien ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain Kutalab Oy:n henkilökunta. Osittain asiakkaan tietoja löytyy myös paperisena sopimusten muodossa. Nämä on arkistoitu ja niitä säilytetään turvallisessa paikassa.

9. MAKSUKORTEILLA TEHDYT TILAUKSET

Maksukorteilla tehtävissä tilauksissa maksutapahtumien käsittelyssä ja hallinnoinnissa on käytössä Stripe Payments Europe Ltd. Asiakkaan on annettava suostumuksensa maksutietojen keräämiseen ja tallentamiseen sekä toistuvien maksujen automaattiseen lunastamiseen tilauksen yhteydessä ilmoitetulta maksutililtä. Stripe Payments Europe Limited, Irlanti, käsittelee Asiakkaan luottokorttitietoja DjOnline-sovelluksessa tehtyjen maksutapahtumien hallinnointia varten. Tarkempia tietoja Stripen käsittelemien tietojen tietosuojasta on Stripen tietosuojakäytännössä (Stripe Privacy Policy: stripe.com/fi/privacy).

10. REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Kutalab Oy:n asiakasrekisteriin rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus kieltää Kutalab Oy:ta käsittelemästä ja/tai luovuttamasta häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa tai etämyyntiä koskevista asioista. Kiellon voi tehdä joko kirjallisesti postittamalla allekirjoitetun kiellon Kutalab Oy:n postiosoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluun myynti@djonline.fi.

11. REKISTERÖIDYN TARKASTUS OIKEUS

Kutalab Oy:n asiakasrekisterissä olevalla asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Asiakas voi tehdä tarkastuspyynnön joko kirjallisesti postittamalla allekirjoitetun kiellon Kutalab Oy:n postiosoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluun myynti@djonline.fi.

12. TIEDON KORJAAMINEN TAI POISTAMINEN

Kutalab Oy korjaa, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen asiakastiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta.